Err

SERMA OUTILLAGE
Le spécialiste de l'outil de coupe

Mandrin à pince ER BT40

Mandrin a pince BT 40-1/10-100 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-100 ER16 Longueur de jauge 100 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
45,20 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-100 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-100 ER16 Longueur de jauge 100 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
67,12 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-120 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-120 ER16 Longueur de jauge 120 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
69,86 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-150 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-150 ER16 Longueur de jauge 150 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
79,45 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-160 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-160 ER16 Longueur de jauge 160 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
79,45 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-160 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-160 ER16 Longueur de jauge 160 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
94,52 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-200 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-200 ER16 Longueur de jauge 200 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
128,77 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-200 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-200 ER16 Longueur de jauge 200 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
136,98 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-70 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-70 ER16 Longueur de jauge 70 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
38,36 €
Mandrin a pince BT 40-1/10-70 ER16
Mandrin a pince BT 40-1/10-70 ER16 Longueur de jauge 70 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
56,16 €
Mandrin a pince BT 40-1/13-100 ER20
Mandrin a pince BT 40-1/13-100 ER20 Longueur de jauge 100 - Forme AD - ER20 écrou standard (OM31420)
45,20 €
Mandrin a pince BT 40-1/13-120 ER20
Mandrin a pince BT 40-1/13-120 ER20 Longueur de jauge 120 - Forme AD - ER20 écrou standard (OM31420)
72,60 €